จำนวนผู้เข้าชม
ผู้เช้าชมวันนี้ 13
ผู้เช้าชมเดือนนี้ 1053
ผู้เช้าชมปีนี้ 4578
 
ประชุมวิชาการ 2561
    ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสมาชิกเก่าและใหม่   20/02/2561
    ตอบรับผู้มีรายชื่อเข้าร่วมประชุม 3-4 กุมภาพันธ์2561 โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้ป่วยหลังให้การระงับความรู้สึก ในยุค Thailand 4.0   30/01/2561
    โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้ป่วยหลังให้การระงับความรู้สึกในยุค Thailand 4.0   07/01/2561
    ขอเชิญสมาชิกชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทยที่เกษียณอายุปีงบประมาณ 2561 ส่งประวัติส่วนตัวและรูปถ่ายจำนวน 5 แผ่นเพื่อทำวิดีทัศน์ในงานมุฑิตาจิตวันที่ เสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561หมดเขตรับ วันที่ 31 มีนาคม 25   27/12/2560
    ยินดีกับประธานชมรมวิสัญญีฯ คนใหม่ นางสมพร คำพรรณ์ ยินดีกับประธานชมรมวิสัญญีฯ คนใหม่ นางสมพร คำพรรณ์ และประชุมกรรมการชมรม 14-15 ธันวาคม 2560   26/12/2560
    การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการครั้งที่1/2560   25/06/2560
    การประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11   07/06/2560
    Oral Presentation   06/06/2560
    รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "ประชาชนสุขภาพดี วิสัญญีมีความสุข ในยุค Thailand 4.0"   26/05/2560
    ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือกนาเสนอผลงาน การประชุมวิชาการชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจาปี 2560   12/05/2560
    รายชื่อสมาชิกชมรมวิสัญญีที่จะเกษียณ ปี 2560   12/05/2560
    ประชุมวิชาการชมรมวิสัญญีพยาบาล ประจำปี 2560   25/04/2560
    แบบฟอร์มกรอกประวัติสมาชิกเกษียณปี 2560 ที่มาร่วมงานกลางคืนชมรม   27/03/2560
    Call for Abstract   13/03/2560
    รายชื่อผู้ลงทะเบียนจากภายนอกโครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลผู้ป่วยหลังให้การระงับความรู้สึก   07/06/2559