จำนวนผู้เข้าชม
ผู้เช้าชมวันนี้ 4
ผู้เช้าชมเดือนนี้ 4
ผู้เช้าชมปีนี้ 440
 
ประชุมวิชาการ 2561
    Happy New Year 2019   01/01/2562
    งานอบรมวิชาการเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยและเทคนิคการใช้เครื่องดมยา   23/11/2561
    ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อดำเนินการหาข้อมูลเตรียมสัมนากับผู้เกี่ยวข้อง เรื่องการผลิตและการธำรงรักษาวิสัญญีพยาบาลในภาครัฐ   15/06/2561
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2561   25/05/2561
    รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "Transformation to smart nurse anesthetist"   25/05/2561
    รายชื่อผู้เกษียณปี 2561   13/05/2551
    กำหนดการประชุมวิชาการชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17   13/05/2551
    เลื่อนเวลารับบทคัดย่อการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการชมรมวิสัญญีแห่งประเทศไทยถึงวันที่ 30 เมษายน 2561   26/04/2561
    ฝึกอบรมวิชาการระยะสั้น สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกฯ 11-12 พ.ค. 2561   20/04/2561
    ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสมาชิกเก่าและใหม่   20/02/2561
    ตอบรับผู้มีรายชื่อเข้าร่วมประชุม 3-4 กุมภาพันธ์2561 โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้ป่วยหลังให้การระงับความรู้สึก ในยุค Thailand 4.0   30/01/2561
    โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้ป่วยหลังให้การระงับความรู้สึกในยุค Thailand 4.0   07/01/2561
    ขอเชิญสมาชิกชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทยที่เกษียณอายุปีงบประมาณ 2561 ส่งประวัติส่วนตัวและรูปถ่ายจำนวน 5 แผ่นเพื่อทำวิดีทัศน์ในงานมุฑิตาจิตวันที่ เสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561หมดเขตรับ วันที่ 31 มีนาคม 25   27/12/2560
    ยินดีกับประธานชมรมวิสัญญีฯ คนใหม่ นางสมพร คำพรรณ์ ยินดีกับประธานชมรมวิสัญญีฯ คนใหม่ นางสมพร คำพรรณ์ และประชุมกรรมการชมรม 14-15 ธันวาคม 2560   26/12/2560
    การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการครั้งที่1/2560   25/06/2560